Hoppa till innehåll

Tullkvoter för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fiskeprodukter med ursprung i Norge

29.10.2018 12.05
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 992/95 vad gäller unionstullkvoter för vissa jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fiskeriprodukter med ursprung i Norge. Förordning nr 2018/1607 (publicerad i EUT L268/26.10.2018) tillämpas från och med den 1 oktober 2018.

Genom förordningen öppnas nya tullfria tullkvoter och ökas volymen för tullkvoten för KN-nummer 2005 20 20. Tullkvoterna för produkter med ursprung i Norge enligt nummer 0210 respektive 0204 konsolideras i en enda tullkvot. Tullkvoten för nummer 0210 stryks ur förordning (EG) nr 992/95.

Tullkvoterna för nummer 0204 i förordning (EU) nr 1354/2011 kan inte användas efter den 30 september 2018. Bestämmelserna om ändringen finns i förordning (EU) 2018/1232 (EUT L232/14.9.2018).

Av tydlighetsskäl delas de tullkvoter som fastställs i förordning (EG) nr 992/95 upp i två separata bilagor med hänsyn till ursprungsreglerna i de avtal som fastställer tullkvoter för fiskeprodukter respektive jordbruksprodukter.

Tullkvoterna förvaltas enligt den kronologiska ordning i vilken tulldeklarationer för övergång till fri omsättning godtas.

Retroaktiva begäranden om kvottilldelning som gäller tulldeklarationer som lämnats in från och med den 1 oktober 2018 görs genom att skicka en omprövningsansokan till enheten för omprövning vid import.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling