Hoppa till innehåll

Tullkvoter för fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Kosovo

27.10.2017 15.32 | Publicerad på svenska 30.10.2017 kl. 9.30
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Kosovo.

Förordning nr 2017/1957; publicerad i EUT L 277/27.10.2017. Förordningen trädde i kraft den 27 oktober 2017 och tillämpas från och med den 1 april 2016.

För fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Kosovo öppnas unionstullkvoter enligt bilagan till förordningen.

Tullkvoterna förvaltas i enlighet med den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtagits.

Kvottilldelning kan begäras retroaktivt med en omprövningsansökan som skickas till Tullens enhet för omprövningar vid import.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling