Hoppa till innehåll

Tullkvoter för fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina

Utgivningsdatum 4.5.2011 8.00 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 13.26
Pressmeddelande

65/2011, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina. Förordning nr 354/2011; publicerad i EUT L 98, 13.4.2011, s. 3-5. Förordningen trädde i kraft den 13 april 2011 och tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2008.

Fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina som förtecknas i bilagan nedan och som övergår till fri omsättning i Europeiska unionen ska omfattas av en nedsatt tullsats eller en nolltullsats på de nivåer och inom de årliga gemenskapstullkvoter som fastställs i bilagan.

För att omfattas av dessa förmånstullsatser ska produkterna i fråga åtföljas av ett ursprungsintyg i enlighet med protokoll 2 till interimsavtalet med Bosnien och Hercegovina eller protokoll 2 till stabiliserings- och associeringsavtalet med Bosnien och Hercegovina. 

Kvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationer tas emot.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD