Hoppa till innehåll

Tullkvoter för fårkött och getkött och bearbetat fårkött från Island fr.o.m. 1.9.2018

5.9.2018 10.50
Pressmeddelande

För att säkerställa en smidig förvaltning ströks tullkvoterna för fårkött och getkött och bearbetat fårkött med ursprung i Island från förordning nr 1354/2011 genom förordning nr 2018/1128 som publicerades i EU:s officiella tidning den 14 augusti 2018 (L 205). Om kvoterna föreskrivs nu i kommissionens förordning nr 2018/1206 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för fårkött och getkött och bearbetat fårkött med ursprung i Island. Förordningen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr L 219, 29.8.2018. Båda förordningarna tillämpas från och med den 1 september 2018.

Tullkvoterna med löpnummer 09.0790, 09.2119 och 09.2120 stängdes den 31 augusti 2018 och ersattes i bilagan till förordning 2018/1206 av en ny kvot med nummer 09.0833 som fördelas första gången den 13 september 2018. Kvoten 09.2118 flyttades till ovannämnda förordnings bilaga med samma löpnummer.

Kvoterna förvaltas i enlighet med den kronologiska ordningen för de dagar då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtas.

För att kunna omfattas av tullkvoterna enligt förordning 2018/1206 ska varorna i tillämpliga delar uppfylla kraven enligt de ursprungsregler och andra bestämmelser som fastställs i protokoll 3 till avtalet gällande begreppet ursprungsprodukt och administrativt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och republiken Island, i dess lydelse enligt beslut nr 2/2005 av Gemensamma kommittén EG–Island.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling