Hoppa till innehåll

Tariffikiintiö - Alkuperäsääntöpoikkeukset - Alankomaiden Antillit; sokerituotteet

Julkaisuajankohta 27.1.2011 14.38
Tiedote

12/2011, RAS/LL

Komissio on antanut 20.1.2011 päätöksen (2011/47/EU)  alkuperätuotteen käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Alankomaiden Antilleilta tuotavien sokerialan tuotteiden osalta (EUVL L 21, 25.1.2011). 

Päätöksen nojalla CN-nimikkeisiin 1701 11 90, 1701 99 10 ja 1701 91 00 kuuluvia sokerituotteita pidetään Alankomaiden Antillien alkuperätuotteina, vaikka tuotteet  valmistetaan ei-alkuperää olevasta sokerista.  Tuotteiden ei  siis tarvitse täyttää MMA-päätöksen (2001/822/EY)  liitteen III alkuperäsääntöjen edellytyksiä.

Poikkeusta sovelletaan  päätöksessä esitetyin edellytyksin  tuotteisiin, jotka tuodaan Alankomaiden Antilleilta yhteisöön 1.1.2011–31.12.2013. Tuontimäärät on rajoitettu päätöksen liitteessä oleviin vuosittain aleneviin määriin.

Etuuskohtelun saamiseksi  tuonnissa on esitettävä EUR.1-tavaratodistus, jonka kohtaan 7 on tehty poikkeusta osoittava maininta   "Derogation - Decision  2011/47/EU" tai ”Dérogation – Décision 2011/47/UE”.  

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat sekä  tuontitodistusten osalta Maaseutuvirasto.

THT