Hoppa till innehåll

Tullkvot – Undantag från ursprungsreglerna – Nederländska Antillerna; sockerprodukter

Utgivningsdatum 27.1.2011 14.38 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 14.52
Pressmeddelande

12/2011, RAS/LL

Kommissionen har den 20 januari 2011 utfärdat beslut 2011/47/EU om undantag från definitionen av begreppet ursprungsprodukt för sockerprodukter från Nederländska Antillerna (EUT L 21, 25.1.2011, s. 5 ).

Med stöd av beslutet anses sockerprodukter med KN-nummer 1701 11 90, 1701 99 10 och 1701 91 00 ha sitt ursprung i Nederländska Antillerna, fastän produkterna tillverkas av socker utan ursprungsstatus. Produkterna behöver således inte uppfylla förutsättningarna enligt ursprungsreglerna i bilaga III till ULT-beslutet (2001/822/EG).

Undantaget tillämpas under de förutsättningar som anges i beslutet på produkter som under perioden 1 januari 2011–31 december 2013 importeras till gemenskapen från Nederländska Antillerna. Importmängderna som finns angivna i bilagan till beslutet (se bilaga nedan) är begränsade och minskar årligen.

För att bli beviljad förmånsbehandling ska man visa upp ett varucertifikat EUR.1 där fält 7 är försett med ”Derogation – Decision 2011/47/EU” eller ”Dérogation – Décision 2011/47/UE".

Mera information fås av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor samt i fråga om importlicenser från Landsbygdsverket.

TMD