Hoppa till innehåll

Tariffikiintiö – alkuperäsääntöjen poikkeus Kenian tonnikalafileille vuodeksi 2015

11.8.2015 16.58
Tiedote

67/2015, LL

Kenian alkuperätuotteille myönnetään tullietuuksia niin sanotun markkinoillepääsyasetuksen nojalla (1528/2007, EUVL L 348, 31.12.2007). Asetuksen mukaisten alkuperäsääntöjen soveltamisesta voidaan kuitenkin myöntää väliaikaisia poikkeuksia asetuksen liitteessä II  olevan 36 artiklan nojalla. Edellytyksenä on, että poikkeuksen myöntämisestä ei voi aiheutua vakavaa haittaa unionin vakiintuneelle elinkeinolle. 

Komissio on 22.7.2015 antamallaan täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2015/1204 (EUVL L 195, 23.7.2015) myöntänyt Keniassa valmistettaville tonnikalafileille poikkeuksen alkuperäsääntöjen soveltamisesta  taannehtivasti vuodeksi 2015.

Poikkeus kattaa  nimikkeeseen 1604 14 36 kuuluvat tonnikalafileet kiintiön rajoissa (täytäntöönpanopäätöksen liite). Alkuperäsäännöistä poiketen tuotteiden valmistukseen voidaan käyttää nimikkeeseen 0303 kuuluvaa ei-alkuperää olevaa tonnikalaa ja tuotteet katsotaan silti  Kenian alkuperätuotteiksi.

Päätöstä sovelletaan liitteessä esitettyihin tuotteisiin ja määriin, jotka tuodaan  Keniasta  unioniin 1.1.2015–31.12.2015.

Päätöksen mukaisesti annetuissa alkuperätodistuksissa on oltava viittaus päätökseen. Toisin sanoen EUR.1-tavaratodistusten 7 kohdassa on oltava seuraava maininta:

"Derogation – Commission Implementing Decision (EU) 2015/1204" 

Talouskumppanuussopimuksen alkuperäsääntöpöytäkirjaan on tulossa säännös, jonka nojalla poikkeus alkuperäsääntöjen soveltamisesta myönnetään ilman eri toimenpiteitä vuosittaiselle kiintiöidylle määrälle tonnikalafileitä.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat sekä  kiintiöiden hallinnoinnin osalta nimikkeistö- ja tullietuusryhmä.

THT