Hoppa till innehåll

Tullkvot – undantag från ursprungsreglerna för tonfiskfiléer från Kenya för år 2015

11.8.2015 16.58 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 14.44
Pressmeddelande

67/2015, LL

För produkter med ursprung i Kenya beviljas tullförmåner med stöd av en s.k. marknadstillträdesförordning (1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007). Från tillämpningen av ursprungsreglerna enligt förordningen kan tillfälliga undantag ändå beviljas med stöd av artikel 36 i bilaga II till förordningen. Förutsättningen är att undantaget inte medför allvarlig skada för unionens etablerade näringar.  

Kommissionen har genom sin genomförandebeslut (EU) 2015/1204 (EUT L 195, 23.7.2015, s. 48) av den 22 juli 2015 beviljat ett undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna med retroaktiv verkan för hela året 2015 i fråga tonfiskfiléer som tillverkas i Kenya.

Undantaget gäller inom en kvot för tonfiskfiléer (s.k. loins) med varukod 1604 14 36 (se bilagan nedan). Enligt undantaget kan tonfisk enligt HS-nummer 0303 utan ursprungsstatus användas vid tillverkningen av produkterna, och produkterna anses ändå ha ursprung i Kenya.   

Beslutet tillämpas på de produkter och mängder som anges i bilagan och som importeras från Kenya till unionen 1.1.2015–31.12.2015.

De ursprungsintyg som utfärdats enligt beslutet ska innehålla en hänvisning till beslutet. Med andra ord ska följande uppgift anges i fält 7 i varucertifikat EUR.1:

"Derogation – Commission Implementing Decision (EU) 2015/1204" 

Protokollet om ursprungsreglerna i avtalet om ekonomiskt partnerskap kommer att ha en bestämmelse med stöd av vilken undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna kan beviljas utan särskilda åtgärder för en årlig kvoterad mängd tonfiskfiléer.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor samt om förvaltningen av tullkvoterna av gruppen för nomenklatur och tullförmåner

TMD