Hoppa till innehåll

Tullkvot – undantag från ursprungsreglerna för tonfiskfiléer från Kenya

Utgivningsdatum 21.12.2011 9.11 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 10.29
Pressmeddelande

220/2011, RAS/LL

För produkter med ursprung i Kenya beviljas tullförmåner med stöd av en s.k. marknadstillträdesförordning (1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007). Från tillämpningen av ursprungsreglerna enligt förordningen kan tillfälliga undantag ändå beviljas med stöd av artikel 36 i bilaga II till förordningen. Förutsättningen är att undantaget inte medför allvarlig skada för gemenskapens etablerade näringar.

Kommissionen har genom sitt genomförandebeslut av den 19 december 2011 (2011/861/EU, EUT L 338, 21.12.2011, s. 63) beviljat ett undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna för vissa tonfiskfiléer som tillverkas i Kenya. Undantaget gäller inom kvoter för tonfiskfiléer (s.k. loins) med varukod 1604 14 16 (bilaga 1). Enligt undantaget behöver de ingredienser som används vid tillverkning av produkterna inte vara ursprungsmaterial för att produkterna ska anses ha ursprung i Kenya.

Undantaget tillämpas retroaktivt på de produkter och mängder som anges i bilaga 1 och som importeras från Kenya till gemenskapen under perioden 1 januari 2011–31 december 2011.

De ursprungsintyg som utfärdats enligt beslutet ska innehålla en hänvisning till beslutet. Med andra ord ska följande uppgift anges i fält 7 i varucertifikat EUR.1:

"Derogation – Implementing Decision 2011/861/EU"

Beslutet tillämpas under perioden 1 januari 2011–31 december 2011.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap kommer att ha en bestämmelse med stöd av vilken undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna kan beviljas utan särskilda åtgärder för en årlig kvoterad mängd tonfiskfiléer. Kenya är den enda av partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC) som för närvarande exporterar tonfiskfiléer till gemenskapen.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD