Hoppa till innehåll

Tullkvot – undantag från ursprungsreglerna för tonfiskfiléer från Kenya

Utgivningsdatum 10.12.2013 12.52 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 12.23
Pressmeddelande

162/2013, LL

För produkter med ursprung i Kenya beviljas tullförmåner med stöd av en s.k. marknadstillträdesförordning (1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007). Från tillämpningen av ursprungsreglerna enligt förordningen kan tillfälliga undantag ändå beviljas med stöd av artikel 36 i bilaga II till förordningen. Förutsättningen är att undantaget inte medför allvarlig skada för gemenskapens etablerade näringar.  

Kommissionen har genom sitt genomförandebeslut (2013/716/EU, EUT L 326, 6.12.2013, s. 46, tabell ) av den 4 december 2013 ändrat beslut 2011/861/EU (EUT L 338, 21.12.2011). Giltighetstiden för undantaget från tillämpningen av ursprungsreglerna på tonfiskfiléer som tillverkats i Kenya har förlängts för perioden 1.1.2014–30.9.2014.

Undantaget gäller inom kvoter för tonfiskfiléer (s.k. loins) med varukod 1604 14 16 (se bilaga nedan). Enligt undantaget kan tonfisk utan ursprungsstatus enligt HS-nummer 0302 eller 0303 användas vid tillverkningen av produkterna, och produkterna anses ändå ha ursprung i Kenya.  

Beslutet tillämpas på de produkter och mängder som anges i bilagan och som importeras från Kenya till gemenskapen 1.1.2014–30.9.2014.

De ursprungsintyg som utfärdats enligt beslutet ska innehålla en hänvisning till beslutet. Med andra ord ska följande uppgift anges i fält 7 i varucertifikat EUR.1:

"Derogation – Implementing Decision 2011/861/EU".

Avtalet om ekonomiskt partnerskap kommer att ha en bestämmelse med stöd av vilken undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna kan beviljas utan särskilda åtgärder för en årlig kvoterad mängd tonfiskfiléer.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor och av Tullens kvotgrupp.

TMD