Hoppa till innehåll

Tullkvot – undantag från ursprungsreglerna för bearbetade fruktprodukter från Swaziland

Utgivningsdatum 26.4.2012 14.20 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 15.47
Pressmeddelande

61/2012, RAS/LL

För produkter med ursprung i Swaziland beviljas tullförmåner med stöd av en s.k. marknadstillträdesförordning (1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007). Från tillämpningen av ursprungsreglerna enligt förordningen kan tillfälliga undantag ändå beviljas med stöd av artikel 36 i bilaga II till förordningen. Förutsättningen är att undantaget inte medför allvarlig skada för gemenskapens etablerade näringar.

Kommissionen har genom sitt genomförandebeslut av den 23 april 2012 (2011/213/EU, EUT L 113, 25.4.2012, s. 13) beviljat ett undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna för vissa bearbetade fruktprodukter som tillverkas i Swaziland.

Persikor och/eller päron i fruktgelé enligt KN-nummer ex 2007 99 97 samt blandningar av persikor och/eller päron och/eller ananas i fruktsaft enligt KN-nummer ex 2008 97 98 anses ha ursprung i Swaziland. Vid tillverkningen av dessa produkter används tärnade persikor utan ursprungsstatus i saft utan tillsats av socker enligt KN-nummer ex 2008 70 92 och ex 2008 70 98 och tärnade päron i saft utan tillsats av socker enligt KN-nummer ex 2008 40 90.

Undantaget gäller inom en tullkvot på nämnda slutprodukter (bilaga 1) och tillämpas under år 2012.

De ursprungsintyg som utfärdats enligt beslutet ska innehålla en hänvisning till beslutet. Med andra ord ska följande uppgift anges i fält 7 i varucertifikat EUR.1:

"Derogation – Implementing Decision 2012/213/EU"

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD