Hoppa till innehåll

Tullkvot – undantag från ursprungsreglerna för bearbetade fruktprodukter från Swaziland

Utgivningsdatum 30.5.2013 11.17 | Publicerad på svenska 12.1.2017 kl. 12.24
Pressmeddelande

65/2013, LL

För produkter med ursprung i Swaziland beviljas tullförmåner med stöd av en s.k. marknadstillträdesförordning (1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007). Från tillämpningen av ursprungsreglerna enligt förordningen kan tillfälliga undantag ändå beviljas med stöd av artikel 36 i bilaga II till förordningen. Förutsättningen är att undantaget inte medför allvarlig skada för gemenskapens etablerade näringar.  

Kommissionen har genom sitt genomförandebeslut av den 24 maj 2013 (2013/243/EU, EUT L 141, 28.5.2013, s. 56 ) beviljat ett undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna för vissa bearbetade fruktprodukter som tillverkas i Swaziland. Ett motsvarande beslut tillämpades tidigare under år 2012.

Persikor, päron och blandningar av persikor och/eller päron och/eller ananas i fruktsaft enligt KN-numren ex 2008 70 98, 2008 40 90 och ex 2008 97 98 anses ha ursprung i Swaziland. Vid tillverkningen av dessa produkter används tärnade persikor i saft utan tillsats av socker enligt KN-nummer ex 2008 70 92 med ursprung någon annanstans och tärnade päron i saft utan tillsats av socker enligt KN-nummer ex 2008 40 90 med ursprung någon annanstans.

Undantaget tillämpas under åren 2013 och 2014 på de produkter och kvantiteter som anges i bilagan till beslutet.

De ursprungsintyg som utfärdats enligt beslutet ska ha en hänvisning till beslutet. Med andra ord ska följande uppgift anges i fält 7 i varucertifikat EUR.1:

"Derogation – Implementing Decision 2013/243/EU"

Beslutet tillämpas från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2014 på produkter som deklarerats för övergång till fri omsättning i EU.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD