Hoppa till innehåll

Tariffikiintiö – GSP, alkuperäsääntöjen poikkeus El Salvadorin kalatuotteille

Julkaisuajankohta 9.11.2012 11.48
Tiedote

129/2012, MNy/LL

Komissio on asetuksella (EU) N:o 1045/2012 (EUVL L 310, 9.11.2012, s. 31 - 33) myöntänyt El Salvadorille poikkeuksen yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) alkuperäsääntöjen soveltamisesta. Mainituista säännöistä poiketen eräitä El Salvadorissa valmistettuja tonnikalafileitä (ex 1604 14 16) pidetään El Salvadorin alkuperätuotteina, vaikka fileiden valmistukseen käytetty HS-nimikkeen 0302 tai 0303 tonnikala ei ole El Salvadorin alkuperää.

Poikkeusta sovelletaan asetuksen liitteessä esitettyihin tonnikalafileisiin vuosittaisten kiintiöiden rajoissa. Myös kiintiönumerot on esitetty liitteessä.

Asetusta sovelletaan taannehtivasti tuotteisiin, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen unionissa 1.1.2012–30.6.2013. Tuontimäärät eivät kuitenkaan saa ylittää liitteessä esitettyjä määriä.

Asetus tulee voimaan 12.11.2012. Sitä sovelletaan 1.1.2012 lähtien.

Asetuksen mukaisesti annetuissa A-alkuperätodistuksissa (Form A) on oltava viittaus asetukseen. Toisin sanoen alkuperätodistuksen kohdassa 4 on oltava seuraava maininta englanniksi taikka ranskaksi:

"Derogation –  Commission Implementing Regulation (EU) No 1045/2012"   

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT