Hoppa till innehåll

Tullkvot – GSP, undantag från ursprungsreglerna för fiskeriprodukter från El Salvador

Utgivningsdatum 9.11.2012 11.48 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.24
Pressmeddelande

129/2012, MNy/LL

Kommissionen har genom förordning (EU) nr 1045/2012 (EUT L 310, 9.11.2012, s. 31 - 33) beviljat El Salvador ett undantag från tillämningen av ursprungsreglerna enligt det allmänna tullpreferenssystemet (GSP). Till skillnad från dessa regler anses vissa tonfiskfiléer som tillverkats i El Salvador (ex 1604 14 16) ha ursprung i El Salvador fastän tonfisk enligt HS-nummer 0302 eller 0302 som använts vid tillverkningen inte har ursprung i El Salvador.

Undantaget tillämpas inom årliga kvoter på de tonfiskfiléer som anges i bilagan till förordningen. Också kvotnumren finns angivna i bilagan.

Förordningen tillämpas retroaktivt på produkter som överlåtits till fri omsättning inom unionen den 1 januari 2012–30 juni 2013. Importmängderna får dock inte överskrida mängderna enligt bilagan.

Förordningen träder i kraft den 12 november 2012 och tillämpas från den 1 januari 2012.

Ursprungsintygen (Form A) som utfärdats enligt förordningen ska ha en hänvisning till förordningen. Fält 4 i ursprungsintyget ska således vara försett med följande (på engelska eller franska):

"Derogation –  Commission Implementing Regulation (EU) No 1045/2012"   

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD