Hoppa till innehåll

Tullkvot för vissa typer av vatten och andra drycker från Norge

14.12.2018 15.33
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande för år 2019 av en tullkvot för import till unionen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014. Förordning nr 2018/1968; publicerad i EUT L 316/13.12.2018. Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Den årliga kvoten för år 2018 var 19,033 miljoner liter. Kvotvolymen för år 2019 är 20,936 miljoner liter.

En tullfri tullkvot enligt bilagan till denna förordning öppnas för perioden 1.1–31.12.2019. Varorna omfattas av de ursprungsregler som anges i protokoll 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge.

För kvantiteter som importeras utöver kvoten ska en förmånstullsats på 0,047 euro/liter tas ut.

Tullkvoten förvaltas i enlighet med den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtagits.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling