Hoppa till innehåll

Tullkvot för vissa typer av vatten och andra drycker från Norge

Utgivningsdatum 14.12.2012 13.57 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.53
Pressmeddelande

147/2012, Pirjo Nyberg

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande för år 2013 av en tullkvot för import till Europeiska unionen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 1216/2009. Förordning nr 1085/2012 finns publicerad i EUT L 322, 21.11.2012, s. 3, tabell . Förordningen trädde i kraft den 24 november 2012 och tillämpas från och med den 1 januari 2013.

En unionstullkvot öppnas enligt bilagan nedan för perioden 1.1–31.12.2013.  De ursprungsregler som är ömsesidigt tillämpliga på de varor som förtecknas i bilagan ska vara de som anges i protokoll 3 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge.

För mängder som införs utöver kvoten ska en tullsats på 0,047 euro/liter tillämpas.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD