Hoppa till innehåll

Tullkvot för vin med ursprung i Kosovo

13.12.2013 12.47 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 12.15
Pressmeddelande

160/2013, PNy

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller tullkvoter för vin. Förordning nr 1202/2013; publicerad i EUT L 321, 30.11.2013, s. 4–5, tabell. Förordningen trädde i kraft den 3 december 2013.  

 Rådets förordning (EG) nr 1215/2009 innehåller bestämmelser om tullfritt tillträde till unionsmarknaden för produkter med ursprung i länderna i västra Balkan. För vin har det i denna förordning utöver förmånsländernas individuella tullkvoter också fastställts en övergripande tullkvot på 50 000 hektoliter. Kosovo har inte haft någon individuell tullkvot.

För vin som exporteras från Kosovo till unionen öppnas en individuell årlig tullkvot på 20 000 hektoliter. Den övergripande årliga tullkvoten för vin som är tillgänglig för alla förmånstagare minskas från 50 000 till 30 000 hektoliter.

Den övergripande tullkvoten med löpnummer 09.1515 har stängts. Mängden som den 3 december 2013 återstått i kvoten har överförts till nya tullkvoter i proportionen 60 % (09.1530, alla förmånsländer) och 40 % (09.1560, Kosovo).

Vin med ursprung i var och en av förmånsländerna kan omfattas av den övergripande tullkvoten först efter att landets individuella tullkvot har förbrukats.

Bilaga I till förordning (EG) nr 1215/2009 ersätts med texten i bilagan till denna förordning.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD