Hoppa till innehåll

Tullkvot för vassle och modifierad vassle med ursprung i Israel

Utgivningsdatum 11.8.2010 9.23 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.23
Pressmeddelande

133/2010, Åbo tull, Rättelser/Pirjo Nyberg

Kommissionen har utfärdat förordning (EU) nr 585/2010 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter. Kvoten för mjölkprodukten med KN-nummer 0404 10 utökas. Förordning nr 585/2010 finns publicerad i EUT L 169/3.7.2010. Den trädde i kraft den 4 juli 2010 och tillämpas från den 1 januari 2010.

Punkt 2 i bilaga VIIa till förordning (EG) nr 2535/2001 ersätts med följande:

”2. Tullkvot enligt bilaga VII till förordning (EG) nr 747/2001 med avseende på vissa jordbruksprodukter med ursprung i Israel:

Kvotnummer

KN-nr

Varuslag (1)

Tillämplig tullsats

Årlig kvantitet i ton
Bas = kalenderår

09.1302

 0404 10

Vassle och modifierad vassle

Undantag

1 300

(1) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska beskrivningen av produkterna (i kolumnen ’Varuslag’) endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN- nummer anges ska förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.”

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

                           

TMD