Hoppa till innehåll

Tullkvot för livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, från Amerikas förenta stater

Utgivningsdatum 2.7.2013 12.23 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 9.40
Pressmeddelande

80/2013, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 32/2000 vad gäller en ny unionstullkvot, konsoliderad inom Gatt, för livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, från Förenta staterna. Förordning nr 624/2013; publicerad EUT L 177, 28.6.2013, s. 22.

Bilaga I till förordning (EG) nr 32/2000 ändras i enlighet med bilagan till denna förordning (bilaga nedan).

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD