Hoppa till innehåll

Tullkvot för griskött och grisköttsprodukter från Chile

27.4.2018 13.57 | Publicerad på svenska 27.4.2018 kl. 14.02
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 312/2003 vad gäller unionens tilläggstullkvot för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Chile. Kommissionens förordning nr 2018/579 publicerades den 17 april 2018 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 97 och tillämpas från och med den 1 juli 2013.

Genom förordningen öppnas en ny tullkvot för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Chile.

Bilagan till förordning (EG) nr 312/2003 ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Kvoten med löpnummer 09.1944 fördelas första gången den 3 maj 2018. Tullkvoten förvaltas i enlighet med den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtagits.

Kvottilldelning kan begäras retroaktivt med en omprövningsansökan som skickas till Tullens enhet för omprövning vid import.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling