Hoppa till innehåll

Tullkvot för fjäderfä från Island

18.5.2018 16.44
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av en unionstullkvot för fjäderfä med ursprung i Island.

Kommissionens förordning nr 2018/720 publicerades den 17 maj 2018 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 122 och tillämpas från och med den 1 maj 2018.

Genom förordningen öppnas en unionstullkvot med löpnummer 09.0830 för fjäderfä med ursprung i Island. 

För att kunna omfattas av tullkvoten ska de varor som förtecknas i bilagan i tillämpliga delar uppfylla kraven enligt de ursprungsregler och andra föreskrifter som fastställs i protokoll 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och republiken Island, i dess lydelse enligt beslut nr 2/2005 av Gemensamma kommittén EG–Island.

Tullkvoten förvaltas i enlighet med den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtagits. Kvoten fördelas första gången den 6 juni 2018.

Kvottilldelning kan begäras retroaktivt med en omprövningsansökan som skickas till Tullens enhet för omprövning vid import.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling