Hoppa till innehåll

Tariffikiintiö silli- ja silakkavalmisteille Norjasta

30.7.2014 13.44
Tiedote

79/2014, PNy

Euroopan komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 992/95 muuttamisesta Norjasta peräisin olevia silli- ja silakkavalmisteita koskevan uuden unionin tariffikiintiön osalta.  Asetus n:o 726/2014; julkaistu EUVL L 192/1.7.2014. Asetus on tullut voimaan 2.7.2014 ja sitä sovelletaan 1.8.2014 alkaen.

Asetuksella otetaan käyttöön uusi tariffikiintiö tiettyjen Norjasta peräisin olevien silli- ja silakkavalmisteiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen Euroopan unionissa. Uutta tariffikiintiötä sovelletaan 12 kuukauden ajan.

Lisätään asetuksen (EY) N:o 992/95 liitteeseen rivit seuraavasti:

”09.0859

ex 1604 12 91
ex 1604 12 99

10
11
19

Silli ja silakka, mausteissa ja/tai etikassa käsitelty, suolavedessä

Tullattaessa 1.8.2014–31.7.2015

1 400 tonnia (valutettu nettopaino)

0”

Koska kiintiötä 09.0859 hallinnoidaan valutetun nettopainon mukaan, kiintiöpaljouden yksikkö on tulli-ilmoituksella KGM E.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT