Hoppa till innehåll

Tullkvot för beredd sill med ursprung i Norge

30.7.2014 13.44 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 13.16
Pressmeddelande

79/2014, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 992/95 beträffande en ny unionstullkvot för beredd sill med ursprung i Norge. Förordning nr 726/2014; publicerad i EUT L 192/1.7.2014. Förordningen trädde i kraft den 2 juli 2014 och tillämpas från och med den 1 augusti 2014.

Genom förordningen införs en ny tullkvot för övergång till fri omsättning i Europeiska unionen för viss beredd sill med ursprung i Norge. Den nya tullkvoten tillämpas i 12 månader.

I bilagan till förordning (EG) nr 992/95 ska följande rad läggas till:

”09.0859

ex 1604 12 91
ex 1604 12 99

10
11
19

Sill och strömming, krydd- och/eller ättiksbehandlad, i lake

1.8.2014–31.7.2015

1 400 ton (avrunnen nettovikt)

0”

Eftersom kvoten 09.0859 förvaltas enligt avrunnen nettovikt, är enheten för kvotkvantitet i tulldeklarationen KGM E.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD