Hoppa till innehåll

Tullkvot – ESA-avtalet, Mauritius, undantag från ursprungsreglerna för konserverad bonit från Mauritius

Utgivningsdatum 11.9.2013 14.00 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 10.28
Pressmeddelande

120/2013, LL

Interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (ESA-avtalet, interimsavtalet), tillämpas mellan Europeiska unionen och Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe.

Genom beslut nr 1/2013 av tullsamarbetskommittén ESA-EU av den 7 augusti 2013 beviljas Mauritius ett undantag från ursprungsreglerna i interimsavtalet (EUT L 240, 7.9.2013, s. 36-38 ). Enligt undantaget ska viss konserverad bonit (ex 1604) tillverkad i Mauritius av bonit enligt HS-nummer 0303 utan ursprungsstatus anses ha ursprung i Mauritius.

Undantaget tillämpas på sådan konserverad bonit som anges i bilagan till förordningen. Också kvotnumret finns angivet i bilagan.

Beslutet tillämpas på produkter som deklareras för övergång till fri omsättning i unionen under perioden 1 april 2013–31 mars 2014. Importmängden får dock inte överskrida den kvoterade mängden enligt bilagan till förordningen.

Beslutet trädde i kraft samma dag som det antogs, dvs. den 7 augusti 2013. Det tillämpas retroaktivt från och med den 1 april 2013.

De varucertifikat EUR.1 som utfärdats enligt beslutet ska innehålla en hänvisning till beslutet. Fält 7 i varucertifikatet ska således vara försett med följande uppgift (på engelska eller franska):

"Derogation – Decision No 1/2013 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 7 August 2013"

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor och av Tullens kvotgrupp.

TMD