Hoppa till innehåll

Tullkund med direkt meddelandedeklarering: ta i bruk den snabba meddelandetjänsten för bifogade filer

Utgivningsdatum 9.11.2018 8.30
Pressmeddelande

På kundernas begäran har vi nu utvecklat direkt meddelandedeklarering så att bilagor som hänför sig till import- och exportdeklarationer kan skickas direkt till Tullen via meddelandetjänsten. Det här innebär att tulldeklarationerna handläggs mycket snabbare.

Nu kan du alltså skicka bilagor till tulldeklarationerna till Tullen på tre olika sätt:

  • som en webbdeklaration i tjänsten för leverans av bifogade filer
  • som direkt meddelandedeklarering i meddelandetjänsten för bifogade filer
  • som bifogade filer till e-postmeddelanden, bara på begäran.

När ibruktagandet av Tullens nya tullklareringssystem framskrider, kommer möjligheten till att skicka bilagor med e-post småningom att slopas i meddelandedeklareringen.

Handläggningen av din tulldeklaration blir mycket snabbare när du skickar bilagorna redan i samband med deklarationen

Det lönar sig att skicka bilagorna till deklarationen till Tullen i tjänsten för leverans av bifogade filer (inte per e-post) när du skickar deklarationen. Till exempel i situationer där du vet att tillstånd eller intyg som hör till deklarationen kräver tullåtgärder, kan Tullen påbörja handläggningen direkt då deklarationen och bilagorna anländer. Om Tullen är tvungen att begära bilagorna, hamnar den ofullständiga deklarationen på nytt i handläggningskön hos Elektroniska servicecentralen, och handläggningen av deklarationen fördröjs.

Användning av tjänsten kräver att programmet har vissa funktioner

För att bilagefiler ska kunna skickas via meddelandetjänsten, måste företagets program ha vissa funktioner. Funktionerna i tjänsten testas endast av programvaruhusen. Om ditt företag har programvara som uppfyller kraven och har testats, kan du genast börja skicka dina bilagor i tjänsten för meddelandedeklarering.

Mera information

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering