Hoppa till innehåll

Kundmeddelande 6.7.2016
Inlämning av tullagerdeklarationer från och med 11.7.2016

6.7.2016 14.33 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.02
Pressmeddelande

Tullen har skapat en flexibel kundservicemodell för handläggning av tullagerdeklarationer i situationer där tullkontorets kundservice har begränsats eller lagts ned. I sådana fall har det varit tillåtet att skicka tullagerdeklarationen i skannad form per e-post till närmaste tullkontor som erbjuder kundservice.

Från och med 11.7 koncentrerar Tullen handläggningen av tullagerdeklarationer till Tullens elektroniska servicecentral SPAKE. Deklarationerna handläggs under tjänstetid, dvs. kl. 8–16.15.

I regioner där lagerkunder inte har ett tullkontor som erbjuder kundservice eller där tullkontorets kundservice har begränsats kan kunderna skicka sina tullagerdeklarationer till adressen spake.varastointi(at)tulli.fi. Efter handläggningen returneras deklarationen till den e-postadress som angetts i SAD-blankettens fält 54. Varor kan fortfarande hänföras till tullagerförfarandet också vid införselstället.

För varor som har anlänt under ett transiteringsförfarande ska lossningstillstånd sökas redan vid införselstället, vid ett tullkontor som erbjuder kundservice eller på adressen spake.passitus(at)tulli.fi. När varorna hänförs till tullagerförfarandet, skickar lagerhavaren tulldeklaration 71xx och lossningsresultatet vid transitering till adressen spake.varastointi(at)tulli.fi.

Mera information: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi

Kundmeddelande