Hoppa till innehåll

Tullbefrielser 1.7.2015

26.6.2015 15.02
Pressmeddelande

55/2015, PNy

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning nr 2015/982; publicerad i EUT L 159/25.6.2015,  s. 7–26.

Genom förordningen beviljas hel befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för 111 nya produkter. För 15 produkters del ligger befrielsen inte längre i unionens intresse och därför stryks de från bilagan till förordningen. Produktbeskrivningen i 27 tullbefrielser och KN-numret för två andra produkter ändras.

I bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013 förtecknas de jordbruks- och industriprodukter som beviljas befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar.  Tullbefrielsen tillämpas inte på blandningar, beredningar eller produkter som är sammansatta av olika beståndsdelar som innehåller produkter enligt bilaga I.

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1387/2013 ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2015. Tullbefrielsen tillämpas dock retroaktivt:

- för produkter med Taric-nummer 2930 90 99 21 fr.o.m. den 1 januari 2014;
- för produkter med Taric-nummer 8507 60 00 87 fr.o.m. den 1 juli 2014;
- för produkter med Taric-nummer 8409 99 00 30, 8411 99 00 60 och 8411 99 00 70 fr.o.m. den 1 januari 2015.

TMD