Hoppa till innehåll

Tullsuspensioner 1.7.2014

1.7.2014 13.07
Pressmeddelande

58/2014, MNy

Europeiska unionens råd har utfärdat förordning (EU) nr 722/2014 (EUT L 192, 1.7.2014) om ändring av förordning (EU) nr 1387/2011 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa jordbruks-, fiskeri- och industriprodukter.

Genom förordning (EU) nr 722/2014 ändras bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013 på följande sätt:

1. Följande anmärkning ska införas mellan rubriken och tabellen:

”(*)Befrielse som avser en produkt för vilken KN-numret, Taric-numret, produktbeskrivningen eller datumet för obligatorisk översyn ändrats genom rådets förordning (EU) nr 722/2014 av den 24 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (EUT L 192, 1.7.2014, s. 9).”

2. Raderna för de produkter som förtecknas i bilaga I till den här förordningen ska införas i tabellen i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013, i ordningsföljden för KN-numren i första kolumnen i den tabellen.

3. Raderna för de produkter för vilka KN- och Taric-numren anges i bilaga II till denna förordning ska utgå.

Genom förordning (EU) nr 722/2014 ändras bilaga II till förordning (EU) nr 1387/2013 på följande sätt:

1. Raderna för kompletterande enheter för de produkter för vilka KN- och Taric-numren anges i bilaga III till den här förordningen ska läggas till.

2. Raderna för kompletterande enheter för de produkter för vilka KN- och Taric-numren anges i bilaga IV till den här förordningen ska utgå.

Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2014 utom för produkter med Taric-nummer 4408393010 i fråga om vilka den dock tillämpas från och med den 1 januari 2014.

TMD