Hoppa till innehåll

Tullsuspensionerna 1.7.2013

2.7.2013 12.24
Pressmeddelande

81/2013, PNy

Europeiska unionens råd har utfärdat förordning (EU) nr 626/2013 (EUT L 179, 29.6.2013, s. 22-42) om ändring av förordning (EU) nr 1344/2011 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa jordbruks-, fiskeri- och industriprodukter.

Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2013.

TMD