Hoppa till innehåll

Tullsuspensioner 1.7.2012

27.6.2012 16.13
Pressmeddelande

87/2012, RSA/TSe

Rådet har utfärdat förordning (EU) nr 552/2012 av den 21 juni 2012 (EUT L 166, 27.6.2012, s. 7-17) om ändring av förordning (EU) nr 1344/2011 (EUT L 349, 31.12.2001) om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa jordbruks-, fiskeri- och industriprodukter.

Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2012.

TMD