Hoppa till innehåll

Tullsuspensioner 1.1.2012

2.1.2012 15.00
Pressmeddelande

1/2012, MNy/TSe

Rådet har utfärdat förordning (EU) nr 1344/2011 av den 19 december 2011 om befrielse från gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa jordbruks-, fiskeri- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EG) nr 1255/96.

Förordningen finns publicerad i EU:s officiella tidning L 349, 31.12.2011:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:349:0001:0089:SV:PDF

Förordningen tillämpas från den 1 januari 2012.

TMD