Hoppa till innehåll

De av Tullen övervakade leksakerna i nöjesparkerna följer i huvudsak bestämmelserna

16.6.2017 9.55
Pressmeddelande

Innan semesterperiodens start har Tullen kontrollerat att totalt 16 leksaker som säljs eller delas ut i nöjesparker följer bestämmelserna. Leksakerna testades på sina mekaniska och fysikaliska egenskaper, ftalatmjukgörare, grundämnen, till exempel överföringen av bly och kadmium, mikrobiologisk kvalitet och dessutom kontrollerades etiketterna på leksakerna.

I tre plastleksaker konstaterades en bristfällig eller felaktig beteckning av åldersvarning. De aktuella leksakerna var inte ämnade för små barn under 3 år, men de innehöll eller det lossnade små delar från dem vilket gör att det krävs en korrekt märkning av åldersvarning. Anledningen till fara måste också meddelas. En plastboll var förpackad i en alltför liten förpackningspåse som kan utgöra en kvävningsrisk om den kommer framför barnets mun eller andningsvägar. Dessutom fattades en CE-märkning från leksaken och även andra märkningar som behövs enligt leksaksbestämmelserna.

Tullen övervakade dessutom överensstämmelsen med kraven för vissa i nöjesparker sålda material som kommer i kontakt med livsmedel. De granskade produkterna var muggar av vilka de undersökta konstaterades vara enligt bestämmelserna.

Alla undersökta produkter från nöjesparker kom till Finland från ett annat EU-medlemsland.

Artikeln Tullaboratoriets meddelanden