Hoppa till innehåll

Tullens beslut (2/2015) om prissättning av Tullens företagsekonomiska prestationer

12.1.2015 13.40 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 16.26
Pressmeddelande

2/2015, LN/AOL

Utfärdat i Helsingfors den 12 januari 2015

______________

Tullen har med stöd av 9 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt med beaktande av bestämmelserna i 4 § i finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1041/2012) och bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1501/1993) beslutat:

1 §

Tullens företagsekonomiska prestationer prissätts enligt prislistan i bilagan till detta beslut. Priserna inkluderar mervärdesskatt. Skattesatsen är 24 procent, utom då annat nämns i prislistan.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 15 januari 2015 och genom det upphävs Tullens beslut av den 15 januari 2013 om prissättning av Tullens företagsekonomiska prestationer.

TMD