Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om bokföring av tullbelopp

4.5.2016 9.04 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 14.16
Pressmeddelande

22/2016

Nr
22/2016
Datum
4.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016), 60 §

Giltighetstid 

Fr.o.m. 5.5.2016 tills vidare 

Målgrupper 

Tullens personal som svarar för bokföring

Tullens kunder

Tullbelopp ska bokföras enligt följande:

Det tullbelopp som gäldenären ska betala fastställs genom ett förtullnings- eller efterförtullningsbeslut som skapats med Tullens förtullningssystem och som överförs till skattereskontran för betalningsövervakning och bokföring.
Om det i enskilda fall inte är möjligt att med förtullningssystem fastställa det tullbelopp som ska betalas, kan transaktionsuppgifterna eller ändringarna i dem föras in i skattereskontran med en s.k. direktkorrigeringsfunktion. Införandet i skattereskontran ska göras så fort som möjligt och alltid inom den tidsfrist för bokföring som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, så att ställandet av tullbeloppen till Europeiska kommissionens förfogande inte fördröjs.
Från skattereskontran överförs bokföringsuppgifterna med hjälp av överföringsfiler som skapats vid batchkörningar till huvudbokföringen, som också omfattar räkenskaperna över egna medel (A-och B-konton) som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.
Tidpunkten för bokföring är den tidpunkt då förtullnings- eller efterförtullningsbeslutet har fastställts och beslutsuppgifterna har överförts till eller förts in i skattereskontran.
Det är inte tillåtet att fatta förtullnings- eller efterförtullningsbeslut förbi skattereskontran, för då dirigeras de inte via datasystemen till betalningsövervakning och bokföring.

Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen

Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift