Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om transportrutter

2.5.2016 8.15 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 9.37
Pressmeddelande

2/2016

Nr
2/2016
Datum
2.5.2016

Författningsgrund 
Tullagen (304/2016) 50 § 1 och 3 mom.

Giltighetstid 
Fr.o.m. 4.5.2016 tills vidare

Målgrupper 
Befälhavare på transportmedel
Tullar enligt 2 § i Tullens arbetsordning (57/2013)
Tullens elektroniska servicecentral

1. Transportrutter för varor vid import

Varor ska transporteras längs en tullväg till närmaste tullkontor enligt 2 § i Tullens arbetsordning (57/2013) eller till en annan plats som godkänts av Tullen, om

a) varor transporteras till Finlands tullområde direkt från ett område utanför Europeiska unionens (unionen) tullområde eller från ett särskilt skatteområde eller till Fastlandsfinland från Åland eller till Åland från Fastlandsfinland;

b) varor transporteras i den inre trafik som avses i 1 § 3 mom. i tullagen till Finlands tullområde via ett land eller område utanför unionens tullområde eller via ett särskilt skatteområde eller till Fastlandsfinland via Åland eller till Åland via Fastlandsfinland.

2. Transportrutter för varor vid export

Varor ska transporteras längs en tullväg från ett tullkontor eller från en annan plats som godkänts av Tullen, om

a) varor transporteras från Finlands tullområde direkt till ett område utanför unionens tullområde eller till ett särskilt skatteområde eller från Fastlandsfinland till Åland eller från Åland till Fastlandsfinland;

b) varor transporteras i den inre trafiken från Finlands tullområde via ett land eller område utanför unionens tullområde eller via ett särskilt skatteområde eller från Fastlandsfinland via Åland eller från Åland via Fastlandsfinland.

3. Tullvägar

Tullvägar är:

a) landsvägar, kanaler och järnvägar i fråga om vilka det med vederbörande grannstat ingåtts avtal om trafikering;

b) till sjöss de allmänfarleder som avses i vattenlagen (587/2011) och som används i utrikestrafik eller i trafiken mellan Fastlandsfinland och Åland;

c) flygrutter i utrikestrafik eller i trafiken mellan Fastlandsfinland och Åland.

4. Andra platser som godkänts av Tullen

Ovan i punkt 1 och 2 avsedda andra platser som godkänts av Tullen är tillfälliga gränsövergångsställen, lager som innehas av godkända mottagare vid transiteringsförfarande, flygplatser och hamnanläggningar som godkänts av Trafiksäkerhetsverket samt avfärds- och ankomstplatser för fartyg i färjetrafiken mellan Fastlandsfinland och Åland.  

5. Tillstånd till undantag

Tullarna enligt 2 § i Tullens arbetsordning (57/2013) samt Elektroniska servicecentralen i fråga om fartyg som ankommer och avgår i sjötrafik kan av särskilda skäl och på de villkor de ställer i enstaka fall bevilja rätt till undantag från bestämmelserna i punkt 1 och 2 ovan.

Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen

Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift