Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om användning av samlingsnummer vid återexport från tullager

2.5.2016 8.55 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 14.01
Pressmeddelande

16/2016

Nr
16/2016
Datum
2.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016), 52 §

Giltighetstid 

Fr.o.m. 4.5.2016 tills vidare 

Målgrupper 
Innehavare av tullagertillstånd
Ansvariga för förfarandet
Deklaranter

När varor som hänförts till tullagerförfarandet återexporteras till ett område utanför unionen ska man inge en återexportdeklaration för varorna. Det är obligatoriskt att ange en tidigare handling på varupostnivå i deklarationen. Vid tullagring kan det finnas tiotals uppläggningsnummer som baserar sig på tidigare handlingar. I nuvarande exportsystem är det inte alltid möjligt att ange tidigare handlingar. Därför är det behövligt att använda ett samlingsnummer.

Tillstånd att använda samlingsnummer kan beviljas bara i det fall att tullförfarandet före återexporten är lagring i tullager. Ett samlingsnummer kan bara bildas av uppläggnings­nummer som gäller varor med samma handelsbenämning. Tillstånd att använda samlingsnummer kan dock inte beviljas om spårbarheten i varornas verifieringskedja försämras till följd av samlingsnumret.

Tillstånd att använda samlingsnummer söks hos Tullens tillståndscentral. Om tillståndet beviljas sker det så att det i sökandens tullagertillstånd läggs till ett villkor enligt vilket det är tillåtet att använda samlingsnummer.

Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen

Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift