Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om användning av samlingsnummer vid återexport från tullager

Utgivningsdatum 24.5.2019 13.29
Pressmeddelande

5/2019

Datum
23.5.2019

Författningsgrund
Tullagen (304/2016) 52 §

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.6.2019 tills vidare

Genom denna föreskrift upphävs Tullens föreskrift dnr 16/2016 av den 2 maj 2016.

Målgrupper
Deklaranter och deras ombud
Innehavare av tullagertillstånd
Tullkontoren

Tullens föreskrift om användning av samlingsnummer vid återexport från tullager

När varor som hänförts till tullagerförfarandet återexporteras från unionens tullområde ska man enligt tullagstiftningen inge en återexportdeklaration för dem, där man ska ange en referens för tidigare handling för varje varupost. När man har för avsikt att i samma deklaration för återexport deklarera varor från flera olika varupartier, skulle man behöva ange ett stort antal referensnummer för tidigare handlingar. Tullens nuvarande exportsystem möjliggör dock inte att ett stort antal referensnummer anges i samma deklaration, så i ifrågavarande situation skulle man vara tvungen att deklarera dessa varor för återexport med flera separata tulldeklarationer. För att undvika detta kan man vid återexport som tidigare handling använda ett särskilt samlingsnummer, om omfattar flera varuposter som hänförts till tullagerförfarandet. Detta nummer skapas så att man för de varor som ska återexporteras först inger en ny deklaration för hänförande till tullagerförfarandet eller en anmälan av varors ankomst, där man anger referenserna för de varor som tas ut ur lagret och som ska deklareras för återexport med samma deklaration. Sedan kan det nya samlingsnummer som man fått användas som nummer för tidigare handling för alla de varor som deklareras för återexport med samma deklaration.  

Från början av juni 2019 godkänns endast nya samlingsnummer som man fått elektroniskt av Tullen och som har formen av ett MRN (Master Reference Number). Närmare anvisningar finns på adressen tulli.fi.

Användning av samlingsnummer i återexportdeklarationer är tillåtet bara i det fall att tullförfarandet före återexporten är lagring i tullager. Ett samlingsnummer kan bara skapas på basis av MRN-nummer för tullagerdeklarationer som gäller varor med samma handelsbenämning.

Generaldirektör Hannu Mäkinen

Chefsjurist Antti Hästbacka

Föreskrift