Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om tullklarering av incheckat bagage i samband med inrikes anslutningsflyg vid Helsingfors-Vanda flygplats

2.5.2016 8.45 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 13.49
Pressmeddelande

12/2016

Nr
12/2016
Datum
2.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016), 52 §

Giltighetstid 

Fr.o.m. 4.5.2016 tills vidare 

Målgrupper 
Flygresenärer och flygbolag
Tullkontor

Incheckat bagage, dvs. bagaget i ett luftfartygs lastrum, tillhörande resenärer från ett land utanför EU till Finland kan vid Helsingfors-Vanda flygplats flyttas till ett anslutningsflyg inom Finland utan att resenärerna behöver föra dem genom tullkontrollen. Om det i bagaget ingår mera medförda varor än vad som utan tull eller andra skatter eller avgifter får föras in eller om det i bagage finns varor som är underkastade införselrestriktioner eller varor som är avsedda för försäljning, ska resande efter ankomsten vid Helsingfors-Vanda flygplats anmäla sådana varor muntligt till Tullen på följande, särskilt markerade platser:

vid tullkontrollen för handbagage, om resanden anlänt till Finland direkt från ett område utanför EU; eller 
vid Tullens telefon- eller servicetjänst, om resanden anlänt till Finland från ett område utanför EU via ett annat EU-land.

Tullen fattar förtullningsbeslutet med stöd av den muntliga deklarationen:

omedelbart vid Helsingfors-Vanda flygplats, om beslutet hinner fattas innan anslutningsflyget avgår; eller
vid den flygplats i Finland dit resanden är på väg, om Tullen tillåter detta; eller
senare, så att resanden avhämtar beslutet från ett överenskommet tullkontor eller så att beslutet skickas till resanden per post.

Resande kan ha på ovannämnda sätt anmälda varor i sin besittning, fastän varorna inte befriats från tullövervakningen, om det inte är fråga om kommersiell import. Varorna frigörs från tullövervakningen, när tullräkningen för dem betalats.

Om det vid en tullkontroll hos en resande påträffas varor som inte anmälts till Tullen på ovan nämnda sätt, stannar varorna hos Tullen tills tullräkningen för dem betalats.

Om införseln av varorna kräver tillstånd och om resanden inte har tillståndet vid deklarationstillfället, stannar varorna hos Tullen, tills tillståndet visas upp.

Tullen kan alltid vid behov antingen vid Helsingfors-Vanda flygplats eller vid destinationsflygplatsen granska de varor som flyttas över till ett anslutningsflyg.

Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen

Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift