Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om de perioder för vilka bilskattedeklaration ska avges och om den tidpunkt då deklarationen ska avges

29.11.2013 12.19
Pressmeddelande

148/2013, LN/AOL

Säädösperusta
Autoverolaki 40 § 2 momentti

Voimassaoloaika
1.1.2014–26.1.2015

Kohderyhmät
Rekisteröidyt asiamiehet
Ajoneuvojen maahantuojat, jotka ovat ilmoittautuneet hakeutuvansa rekisteröidyksi asiamieheksi
Autoverotusta suorittavat tullitoimipaikat

1. Perioder för vilka bilskattedeklaration ska avges

Tullen har med stöd av 40 § 2 mom. i bilskattelagen fastställt de perioder för vilka en bilskattedeklaration enligt 40 § 3 mom. ska avges. Deklarationsperioderna i varje kalendermånad är följande:

1:a perioden: den 1–10 dagen
2:a perioden: den 11–20 dagen
3:e perioden: den 21–sista dagen i månaden.

2. Tidpunkt då bilskattedeklaration ska avges

Registrerade ombud skall avge en bilskattedeklaration som avses i 40 § 3 mom. i bilskattelagen i maskinläsbar form senast den tionde dagen efter utgången av perioden. Om den sista deklarationsdagen infaller på en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri lördag, kan deklarationen enligt 5 § i lagen om beräknande av laga tid ännu inlämnas den första vardagen därefter.

TMD