Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om anteckningar som ska göras på en öppnad försändelse

2.5.2016 8.31 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 13.30
Pressmeddelande

5/2016

Nr
5/2016
Datum
2.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016), 8 § 6 mom.

Giltighetstid 

Fr.o.m. 4.5.2016 tills vidare

Målgrupper 

Tullkontor

När en försändelse som avses i 8 § 2 mom. i tullagen har öppnats för att detta var nödvändigt för konstaterande av huruvida försändelsen innehåller en vara som ska tullklareras, ska den öppnade försändelsen förses med tejpen ”Tullin avaama/Öppnat av Tullen”, och tidpunkten då försändelsen öppnats ska antecknas på den. Om ett prov har tagits på försändelsen, ska också detta antecknas på försändelsen.

Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen

Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift