Hoppa till innehåll

Åtgärder utförda på Åland angående Tullens förundersökning

8.11.2017 15.21
Pressmeddelande

Tullen meddelade på tisdagen den 31.10.2017 om utförd husrannsakan på Åland. Ett beslut om påbörjandet av en förundersökning, därtill hörande åtgärder och dess omfattning har gjorts enligt förundersöknings- och tvångsmedelslagen.

Orsaken till Tullens förundersökning och den därtill hörande, 31.10.2017 utförda husrannsakan på Åland är grovt skattebedrägeri, grovt dopingbrott, smuggling och olovlig utövning av ett yrke inom hälso- och sjukvården, för utövandet av förundersökning.

Fallets förundersökning har pågått vid Tullen i ett flertal månader. I samband med förundersökningen har Tullen förhört tio misstänkta personer, som frisläppts efter förhören.

Beslut om utförande av husrannsakan

Beslutet om utförandet av husrannsakan tas alltid av den ansvariga ledande förundersökningsledaren. Förundersökningsledaren kan fatta ett beslut om att utföra en husrannsakan, om förutsättningarna uppfylls enligt tvångsmedelslagen. Ett utomstående organ kan inte påverka ett påbörjande av förundersökning eller därtill hörande utförandet av husrannsakan.

I fallet på Åland uppfylldes förutsättningarna för utförandet av husrannsakan. I fallet finns det skäl att misstänka grovt skattebedrägeri, grovt dopingbrott, smuggling och olovlig utövning av ett yrke inom hälso- och sjukvården.

Tullens utrustning vid husrannsakan

I Tullen bär brottsbekämpningen och tulltjänstemän som arbetar med separat definierade tillsynsansvar på makt- och skyddsmedel.

Tullen utförde husrannsakan på Åland enligt planen och med en nödvändig stryka av tjänstemän. Under husrannsakan var Tullens tjänstemän utrustade såsom under andra tjänsteuppdrag. De tjänstemän som enligt statsrådets förordning har rätt att bära på tjänstevapen bar på tjänstevapet på utrustningsbältet.

- Den utförda husrannsakan på Åland utfördes i gott samarbete med bolaget som är under utredning. Det användes inte några som helst maktmedel, varken med behörig våld eller utrustning, före utförandet av husrannsakan, under den eller efter den, framhäver förundersökningsledare Jussi Gustafsson.

- Husrannsakan som nu utfördes på Åland genomfördes precis med samma principer och utrustning som vilken som helst husrannsakan utförd i Finland, betonar Gustafsson.

Tullen har på Åland samma befogenheter som annanstans i Finland. Om Tullens rättigheter på Åland bestäms i tullagen och i föreskrifter om tullförvaltningen.

Tullens förundersökning pågår fortfarande angående alla brottsrubriceringar och tidpunkten för färdigställandet av förundersökningen är oklar. Då förundersökningen är slutförd förflyttas fallet till Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland för åtalsprövning.

Tullen meddelar om fallet nästa gång vid behov eller då förundersökningen är slutförd.

Pressmeddelande