Hoppa till innehåll

Resultat från Tullens övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror år 2017

16.2.2018 13.20
Pressmeddelande

Tullen kontrollerade år 2017 sammanlagt 4 708 livsmedel och konsumtionsvaror för att säkra att de inte stred mot bestämmelserna. Sammanlagt 3 155 produktpartier som omfattades av livsmedelslagstiftningen kontrollerades. Av dessa konstaterades 7 procent allvarligt strida mot bestämmelserna och 12 procent lindrigt strida mot bestämmelserna. Vid övervakningen av konsumtionsvaror kontrollerades 1 553 produkter. Allvarliga fel konstaterades i 14 procent och lindriga fel i 11 procent av produkterna.

Importen av produkter som stred allvarligt mot bestämmelserna förbjöds eller så hindrade man dem från att komma ut på marknaden. För lindrigare fel gavs aktörerna en anmärkning eller en uppmaning om att korrigera felet.

Vid övervakningen av livsmedel och tillbehör som kommer i kontakt med livsmedel låg tyngdpunkten på produkter som förts in från andra EU-medlemsländer. Av dessa produkter hade dock en betydande andel sitt ursprung i områden utanför EU. Av de produkter som kontrollerades vid övervakningen av konsumtionsvaror hade största delen förts in direkt från ett område utanför EU.

Tullens övervakning fokuseras till största delen på produkter som hela tiden förs in till landet och konsumeras mycket, men samtidigt har man som mål att även nya produkter snarast möjligt omfattas av övervakningen. År 2017 undersökte man 24 fingersnurror (fidget spinner) som blivit populära särskilt bland barn och ungdomar. Av dessa konstaterades 14 stå i strid med bestämmelserna. Det vanligaste felet var att märkningar saknades eller var bristfälliga. I en av produkterna var det lätt att komma åt knappcellen som fanns inne i produkten, vilket medförde en allvarlig fara för barn. I en av fingersnurrorna upptäckte man därtill fara för kortslutning.

Tullen reagerar också på nya säkerhetsrisker som dyker upp, såsom fipronilproblemet i ägg som uppdagades år 2017. Tullen har inte rätt att övervaka hönskött eller ägg, men produkter som innehåller ägg togs till kontroll. Allt som allt analyserades 39 prover som bestod av majonnäs, olika bakverk och färskpasta. Produkterna var tillverkade bland annat i Frankrike, Tyskland och Italien. De undersökta produkterna innehöll inte fipronil.

Tullaboratoriets meddelanden