Hoppa till innehåll

Resultaten från Tullens kundnöjdhetsenkät

28.2.2018 10.20 | Publicerad på svenska 2.3.2018 kl. 12.31
Pressmeddelande

Vi vill tacka alla våra kunder som svarade på kundnöjdhetsenkäten som genomfördes i oktober-november 2017.

Kundresponsen är mycket värdefull då vi utvecklar vår verksamhet. Vid enkäten som genomförs vartannat år mäts företagskundernas nöjdhet med tullklareringstjänsterna, kundservicen, webbplatsens användarvänlighet och Intrastat-deklareringen.

Enkäten skickades till sammanlagt 4 879 mottagare. Särskilt tullklareringskunderna svarade glädjande aktivt på enkäten. Deras andel av alla som svarade var hela 58 %. Svarsprocenten för hela enkäten hade gärna fått vara högre, men utgående från just tullklareringskundernas respons har vi nu en allt bättre utgångspunkt för vidareutvecklandet av tullklareringstjänsterna.

Efter att resultaten från den förra kundnöjdhetsenkäten som genomfördes år 2015 hade analyserats, utsåg man till utvecklingsområden bl.a. kundservicen, handläggningen av fartygsleveransdeklarationer, varugranskningen och provtagningsprocessen. Resultaten för alla dessa delområden hade också förbättrats i fjolårets enkät.

Vi har även denna gång analyserat responsen noggrant och upprättat åtgärdsplaner för utvecklingsområden. Kunderna upplevde att de viktigaste delområdena i enkäten för dem var kundservicen, tillgången till information och Intrastat-tjänsten.

Vi kommer att förbättra våra handlingsmodeller särskilt i fråga om fel- och undantagssituationer. Vi vill också att våra kunder ska hitta informationen de behöver så enkelt och snabbt som möjligt på vår webbplats tulli.fi.

Kundernas totala nöjdhet med tullklareringen var fortsättningsvis på god nivå, trots att nöjdheten med import, transitering och deklarering av säkerhetsuppgifter minskade något. Kunderna var särskilt nöjda med webbdeklareringstjänsten, elektronisk deklarering, handläggningen av fartygsanmälningar och handläggningen av exportdeklarationer vid utförselställen i Finland.

Tullen har i nära samarbete med kunderna arbetat långsiktigt och målmedvetet för att förbättra kundservicen. Vårt mål har varit att lyfta medeltalet på nöjdheten med kundservicen till fyra (på skalan 1–5). Därför blev vi glada då enkäten visade att kundernas nöjdhet med kundservicen hade ökat från föregående enkät och att medeltalet nu var 3,96. Vi tackar ännu för responsen och ser fram emot fortsatt effektivt utvecklande av tjänsterna tillsammans!

Kundmeddelande