Hoppa till innehåll

Tullaboratoriet firar 110-årsjubileum

27.2.2017 9.06
Pressmeddelande

Tullaboratoriet grundades genom senatens beslut den 27 februari 1907. Under sin 110-åriga historia har Tullaboratoriets verksamhet och uppgifter förändrats en hel del. Antalet prestationer har ökat från 407 varuanalyser som gjordes för tullkamrarna år 1908 till 16 099 kontrollerade partier, över 47 000 undersökningar och knappt miljon forskningsresultat år 2016. Samtidigt har Tullaboratoriets personal ökat från en till 61 personer.

Under de första åren bestod Tullaboratoriets varuprover till största delen av olika tekniska produkter och råvaror, oljor och fetter, näringsämnen, njutningsmedel, färger samt fibrer, tyger och papper. År 2016 var mesta delen av proverna anknutna till undersökningar gällande misstanke om tullbrott. Näst mest delen av undersökningar samband med övervakningen av livsmedel och konsumtionsvaror samt vid kontroller av växter.

Grunden för Tullaboratoriets högklassiga arbete utgörs av det ackrediterade verksamhetssystemet. Tullaboratoriet är ett av FINAS ackrediterat testningslaboratorium (T006, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025) och till dess kompetensområde hör alla de viktigaste undersökningsmetoderna som används i laboratorier. Ackrediteringstjänsten FINAS utvärderar regelbundet Tullaboratoriets verksamhet.

Tullaboratoriets verksamhet utvärderas också av EU, eftersom Tullaboratoriet har utsetts av jord- och skogsbruksministeriet till ett i EU:s kontrollförordning föreskrivet nationellt referenslaboratorium för livsmedelsundersökningar och undersökningar av material som kommer i kontakt med livsmedel.

Tullaboratoriet firar sitt 110-årsjubileum genom att ha öppet hus för sina kunder och intressentgrupper den 25 augusti 2017. Närmare information om detta ges senare.

Bild: Fördelning av Tullaboratoriets prestationer år 2016.


Mera information fås via Tullens medietjänst, tfn 0295 527 150

Pressmeddelande