Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens beslut om att övergångstiden (s.k. grace period) går ut i vissa fall som avses i lagstiftningen om säkerhetsreformen

12.4.2011 15.38
Pressmeddelande

53/2011, TE/JS

Tullstyrelsen

             Föreskrift

Dnr
53/010/11

Datum
12.4.2011

Författningsgrund
Tullkodex och tillämpningskodex; nationell tullag

Giltighetstid
Fr.o.m. 12.4.2011 tills vidare

Målgrupper
Transportfirmor, innehavare av tillfälliga lager, importörer och exportörer av varor samt speditionsfirmor

Övergångsperioden för Europeiska unionens säkerhetsreform (kommissionens förordning 273/2009) gick ut den 31 december 2010. Därför har man fr.o.m. den 1 januari 2011 i de fall och inom de tidsfrister som anges i lagstiftningen om säkerhetsreformen varit tvungen att lämna vissa lagstadgade uppgifter elektroniskt till Tullen om varor som anländer till eller lämnar Europeiska unionen.

I Tullstyrelsens beslut 204/010/30.12.2010 konstaterades det att Finska tullen i början inte skulle rikta sanktioner mot kunder som inte kan lämna dessa uppgifter elektroniskt. Denna praxis, som på EU-nivå kallats för ”grace period”, kommer att upphöra i hela EU den 30 juni 2011 vad ankommande trafik gäller.  

Detta beslut gäller bara deklarationer som avges till Finska tullen, inte deklarationer eller uppgifter som eventuellt krävs i andra EU-länder t.ex. i situationer där tulldeklarationer på papper använts vid reservförfarande.

Sanktioneringen grundar sig på tullagen

När ett transportmedel anländer till eller lämnar gemenskapen över den finska gränsen och de deklarationer som förutsätts i EU-lagstiftningen och i Tullstyrelsens tidigare beslut inte inlämnats på ett behörigt sätt före införseln eller utförseln, ska deklarationerna upprättas omedelbart när varorna förs in i eller ut ur EU:s tullområde.

Om deklarationen avges efter denna tidsfrist kan varutransporten bli fördröjd. Därtill kan Tullen påföra felavgift för försummelse av deklarationsförfarandet i enlighet med den nationella lagstiftningen. Felavgift tas inte ut om deklarationerna borde ha inlämnats i ett annat medlemsland.

Åtgärder vid problem i datasystem

Vid problem i datasystem iakttas de anvisningar om reservförfarande som Tullen gett för sådana situationer.

TMD