Hoppa till innehåll

Upphävande av Tullstyrelsens beslut (TMD 285/2002)

30.10.2009 13.12
Pressmeddelande

166/2009, JS

Föreskrift

Datum
30.10.2009

Dnr
166/010/2009

Författningsgrund
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93), artiklarna 289 och 787
Tullagen 1466/29.12.1994, 4 § 2 mom.

Giltighetstid
Tills vidare

Målgrupper
Exportörer, speditionsfirmor, tullverkets regionalförvaltning

Eftersom exportdeklarationerna ska avges elektroniskt i Finland fr.o.m. den 1 november 2009, upphör det förenklade förfarande som avses i Tullstyrelsens beslut nr 220/010/2002 (5.12.2002) att gälla den 31 oktober 2009.  Beslutet har publicerats i Tullstyrelsens meddelanden (TMD) nr 285/2002 som finns som bilaga nedan.

TMD