Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens föreskrift om centralisering av handläggningen av besvärs- och rättelseärenden gällande sjöfartsavgifter

16.2.2010 9.57
Pressmeddelande

25/2010, TE/JS

Tullstyrelsen

           Föreskrift

Dnr 
25/010/10

                 Datum
                 16.2.2010

Författningsgrund
Lagen om farledsavgift (1122/2005) 3.1.§, lagen om lästavgift (189/1936), förordningen om lästavgift (468/1954)

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.3.2010 tills vidare

Målgrupper
Tulldistrikt, idkare av handelssjöfart och representanter (agenter) för dessa, hamnar

Tullstyrelsen har gett en föreskrift (dnr 152/010/09) om centralisering av handläggningen av anmälningar om sjöfartsavgifter i kommersiell fartygstrafik (handelssjöfart) till Sjötrafikcentralen i Åbo fr.o.m. den 1 oktober 2009. Enligt föreskriften skulle besvären och rättelseansökningarna gällande sjöfartsavgiftsbeslut som fattats av Sjötrafikcentralen också tillställas Sjötrafikcentralen.

Ovan nämnda föreskrift dnr 152/010/09 preciseras nu genom denna föreskrift. I fråga om sjöfartsavgiftsbeslut som fattats av Sjötrafikcentralen handläggs rättelseärenden samt besvär som handläggs som rättelseärenden i Västra tulldistriktet vid Åbo tulls rättelseenhet. Rättelserna gällande övriga beslut om sjöfartsavgifter handläggs i respektive tulldistrikt.  

Kontaktuppgifter

Västra tulldistriktet/Åbo tull/ Rättelser

Postadress: PB 386, 20101 Åbo
Besöksadress: Hamngatan 22
Telefonväxel: 020 391 111
Telefax: 020 492 4244 (förvaltningen, registratorskontoret)
E-post: kirmotku (at) tulli.fi

Sjötrafikcentralen

Adress: Hamngatan 22, Åbo
Postadress: PB 386, 20101 Åbo
Telefonnummer: 020 492 4049
Telefax: 020 492 4017
E-post: [email protected]

TMD