Hoppa till innehåll

Tulli.fi förnyas – Kunden i centrum för innehållet

Utgivningsdatum 28.12.2016 10.00
Pressmeddelande

En helt ombyggd tulli.fi-webbplats med nya funktionaliteter och nytt innehåll lanseras torsdagen den 29 december 2016.Det bärande temat för den nya webbplatsen har varit att instruera och vägleda användarna så att de smidigt kan uträtta sina ärenden med Tullen.Den nya tulli.fi (tullen.fi) har ett klart språk, är lätt att använda, är visuell och tillgänglig och går att använda med olika terminaler.I och med omformningen ändras webbplatsens adresstruktur och de gamla länkarna till webbplatsen tulli.fi slutar att fungera.

På den nya webbplatsen tulli.fi har kunden placerats i centrum, och webbplatsens innehåll ger i klarspråk svar på hur man ska agera i olika tullrelaterade situationer och hur man kan tulldeklarera elektroniskt oberoende av tid och rum.

Den nya tulli.fi har byggts på publiceringsplattformen YJA, som är gemensam för statsförvaltningen och framtagen av Valtori. Ombyggnaden av Tulli.fi har framskridit enligt projekttidtabellen och inom de budgetramar som fastställts utgående från kraven på webbplatsen.

Vad ändras?

Torsdagen den 29 december publicerar Tullen den helt nya webbplatsen. Webbplatsen får ett nytt innehållshanteringssystem, en ny grafisk utformning, samt nya funktionaliteter och nytt innehåll.

Den nya webbplatsen tulli.fi går att använda med olika terminaler, vilket innebär att webbplatsens innehåll och funktionaliteter anpassar sig till mobiltelefoner, läsplattor och datorer. När den nya webbplatsen tas i bruk slutar alla länkar till webbplatsen tulli.fi att fungera och ska uppdateras så att de motsvarar den nya webbplatsens adresstruktur.

Språkversionerna tas i bruk stegvis

I det första skedet lanseras den finskspråkiga webbplatsen. Före slutet av februari 2017 tas webbplatserna på svenska och engelska i bruk, och före slutet av år 2017 den ryskspråkiga. Den engelska webbplatsen kommer att utvidgas så att den motsvarar den finska och den svenska webbplatsen. Den ryskspråkiga webbplatsen tas i bruk stegvis under år 2017, eftersom webbplatsens innehåll byggs upp för att bättre möta den ryskspråkiga målgruppens behov.

För att den tillfälliga avsaknaden av de olika språkversionerna ska orsaka så lite olägenhet som möjligt för dem som sköter tullärenden, publicerar vi översättningar av kundmeddelanden på de nya webbsidorna under årets första vecka. Översättningarna av statistikpublikationer om utrikeshandel kommer under en kort tid att finnas tillgängliga i samband med den finskspråkiga publikationen.

Responsen från användarna har styrt ombyggnaden

Den nya webbplatsen tulli.fi har varit tillgänglig som offentlig betaversion sedan oktober 2016. Via betaversionen har vi samlat in respons från våra kunder, och denna respons har styrt byggandet av webbplatsen med användarvänlighet och klarspråk som ledord. I oktober ordnade vi användartester för privatpersoner och företag, vilket gav värdefull information bland annat om dispositionen av innehållet och om funktionaliteterna ur användarnas synvinkel.

Bekanta dig med det nya innehållet och de nya funktionaliteterna

Nya funktionaliteter är bland annat tullavgiftsräknare och varukodssökning, valbara sidinnehåll för att hitta användaranpassad information, samt visualiseringar av tullprocessen och en interaktiv karta. De ämnen som kunderna oftast har kontaktat vår Tullrådgivning om har samlats i webbplatsens vanliga frågor. Dessutom kan allt innehåll delas via kanaler för sociala medier, och för medier finns våra meddelanden och genrebilder samlade i Nyhetsrummet.

Exempel på nya funktionaliteter (länkarna gäller till 29 december 2016):

Dessutom kommer temawebbplatser att byggas upp för Tullaboratoriet, Tullmuseet och tullhundarna under början av år 2017. Vi kommer även att fördjupa faktainnehållet i avsnittet Om Tullen och komplettera innehållet för privatpersoner och företag med bland annat illustrationer och texter om tullbrott.

Vi tar gärna emot respons och utvecklingsidéer på adressen uudet.nettisivut@tulli.fi.

Mediemeddelande