Hoppa till innehåll

Kundmeddelande
Tullen förnyar stegvis kundanvisningarna och deras framställningssätt

6.2.2017 9.44 | Publicerad på svenska 6.2.2017 kl. 9.48
Pressmeddelande

Tullen förnyar stegvis kundanvisningarna och deras framställningssätt

Tullen tog vid årsskiftet i bruk en ny webbplats. Målet med förnyelsen är att informationen ska vara lättare att hitta och lättförståeligare samt att den nya webbplatsen bättre ska kunna användas med olika terminaler. I samband med att den nya webbplatsen tas i bruk förnyar vi också stegvis våra kundanvisningar. Största delen av de anvisningar som tidigare publicerats som pdf-filer kommer i fortsättningen att vara en del av webbplatsens innehåll. Vissa uppgifter kommer dock även i fortsättningen att publiceras som pdf-filer, t.ex. meddelandebeskrivningarna.

Numreringen av anvisningarna upphör också.

I de fördjupande anvisningarna avslutas numreringen av anvisningarna allt efter som förnyandet av kundanvisningarna framskrider. I fortsättningen kommer anvisningarna att finnas på den webbsida som behandlar ämnet och via sökfunktionen hittar du dem med ämnesord eller anvisningens namn. Tullen slutar publicera kundanvisningar i filformat för att Tullens anvisningar i fortsättningen ska finnas på ett ställe med samma innehåll och för att anvisningarna ska kunna användas med alla terminaler. Särskilt med mobila enheter kan det vara utmanande att öppna pdf-filer.

Innehållet på webbplatsen Tulli.fi kan skrivas ut med webbläsarens utskriftsfunktion. På utskriften visas utöver innehållet också utskriftsdatum, sökväg och webbsidans adress.

Tills vidare finns de svenskspråkiga kundanvisningarna på Tullens webbplats under http://tulli.fi/sv/foretag/kundanvisningar.

Vi tar gärna emot respons

Vi ber er om tålamod med informationssökningen under webbplatsens övergångsperiod. Vi beklagar att vi på grund av den stora materialmängden inte hade allt innehåll helt färdigt på den nya webbplatsen då den togs i bruk.

Vi bygger vår webbplats för våra kunder och vi är övertygade om att vi redan i sommar kan betjäna er ännu bättre med våra kundanvisningar.

Vi tar gärna emot respons och användarerfarenheter. På Tullens webbplats kan du ge respons genom att klicka på länken ”Hur skulle du utveckla innehållet?” som finns på varje sida.

Mer information:
Tullrådgivningen, privatpersoner, tfn 0295 5201
Tullrådgivningen, företag, tfn 0295 5201

Kundmeddelande