Hoppa till innehåll

Tullen avslöjade en nätdrogbutiks underbutiker som verkat på webbplatsen Silkkitie i Tor-nätverket

21.3.2017 7.00
Pressmeddelande

Tullen har avslöjat flera nätdrogbutiker som verkar på webbplatsen Silkkitie (Sidenvägen) i Tor-nätverket. De avslöjade nätdrogbutikerna var kopplade till den organisation för nätdroghandel som Tullen avslöjade år 2016. Organisationen smugglade droger till Finland och sålde dem vidare via Tor-nätverket i flera nätdrogbutiker. Under Tullens förundersökning har man också lyckats identifiera hundratals personer som köpt dessa droger.

Den 26 augusti 2016 meddelade Tullen om att ha avslöjat en organisation för införsel och försäljning av droger som verkat på Silkkitie i Tor-nätverket och som marknadsfört sig som Finlands största nätdrogbutik. Nätdrogbutiken verkade i det anonyma Tor-nätverket på en svart marknadsplats, och organisationen omfattade flera separata underbutiker. Vad gäller nätdrogbutikens huvudgärningsmän behandlades fallet i Egentliga Finlands tingsrätt i december 2016–januari 2017.

I december 2016 grep Tullen i huvudstadsregionen en person som misstänks vara ansvarig för nätdrogbutikens underbutiker som verkat på Silkkitie i Tor-nätverket. Den misstänkte är en cirka 30-årig man från huvudstadsregionen, och han har suttit häktad sedan gripandet. Tullen har undersökt fallet som grova narkotikabrott och i fråga om läkemedlen som smuggling.

Grundaren av nätdrogbutiken skulle ”gå i pension”

Under Tullens förundersökning gällande nätdrogbutikens huvudgärningsmän kom det fram att en huvudgärningsman tänkt dra sig tillbaka från drogbutikverksamheten. Den misstänkte som greps i december 2016 hade fortsatt med införseln av droger som levererades till nätdrogbutikens underbutiker. Han misstänks ha finansierat och organiserat den last narkotika som Tullen avslöjade i april 2016 i Gustavs. Lasten hade smugglats från Holland till Finland och innehöll mycket farlig narkotika. Då beslagtogs totalt cirka 15 kilo narkotika, bl.a. heroin, kokain, amfetamin, metamfetamin, MDMA-pulver, ecstasytabletter och LSD-lappar.

De droger som beslagtogs i april 2016 hade ett gatuhandelsvärde på 1,1 miljoner euro och ur dem hade man fått hundratusentals bruksdoser.

Nätdrogbutikens underbutiker fortsatte sin verksamhet

När Tullen hade avslöjat försöket till smuggling av narkotika i Gustavs och gripit huvudgärningsmännen i nätdrogbutiksorganisationen, skaffades 10 000 ecstasytabletter, tre kilo MDMA-pulver, 220 gram amfetamin och 120 gram kokain från Finland via Tor-nätverket av den misstänkte som greps i december 2016. Drogerna levererades genom gömställen i terrängen. Därtill hade den misstänkte skaffat tio kilo marijuana. Den misstänkte sålde dessa droger vidare via Tor-nätverket, i nätdrogbutikerna på Silkkitie.

Ett brett urval av droger beslagtogs vid en husrannsakan

I december 2016 gjorde Tullen en husrannsakan i huvudstadsregionen, i bostaden som tillhörde personen som misstänks vara ansvarig för nätdrogbutikens underbutiker. Från bostaden beslagtogs cirka 7 000 ecstasytabletter, 1 700 gram MDMA-pulver, 500 gram AB-CHMINACA-pulver, dvs. en syntetisk cannabinoid, samt mindre mängder andra droger och psykoaktiva ämnen som är förbjudna för konsumentmarknaden. Från bostaden beslagtogs också en marijuanaodling, kontanter samt bitcoins till ett värde av cirka 80 000 euro.

Också köpare har identifierats

Under sina förundersökningar gällande nätdrogbutiker som verkat på Silkkitie i Tor-nätverket har Tullen lyckats identifiera hundratals personer som köpt droger från dessa butiker.

Tullens förundersökning i fråga om den misstänkte som greps i december 2016 slutförs i mars 2017, och ärendet går till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Västra Finland.

Mera information fås via Tullens mediatjänst, tfn 0295 527 150

Pressmeddelande